Milieu

Steeds meer klanten letten bij hun keus voor een dienstverlener nadrukkelijk op het milieu-aspect.

Bij Appeldoorn uiten wij onze betrokkenheid bij het milieu onder meer door het inzetten, van steeds schonere vrachtwagens die voldoen aan de hoogste milieu normen.

Op het gebied van Certificering is binnen Appeldoorn een nieuwe ontwikkeling. Appeldoorn is voornemens zich voor het Co2 prestatieladder te certificeren. Wij hebben hievoor verschillende redenen:

1. Vergroten van milieubewustzijn van onze organisatie;                              
2. Energiebesparing nastreven;
3. Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren het eigen energiegebruik en CO2 -emissie te kennen en te verminderen. De aantoonbare inspanning om CO2-uitstoot te reduceren kan worden beloond bij aanbestedingen in de vorm van een (fictieve) korting op de inschrijfprijs.
 
Verder kan de vermindering in energieverbruik een kostenbesparing voor het bedrijf inhouden door een lagere energierekening. Zo is gemiddeld een energiebesparing van 10% mogelijk binnen 1 tot 2 jaar, en een besparing van 20 tot 25% binnen 5 jaar.